Skogsvård för framtiden
Antalet skogsvårdsarbetare som arbetar manuellt är inte så många till antalet längre när maskiner och storskalig avverkning vinner mark. Desto viktigare då att värna dem som finns kvar. Fredrik Bergdal insåg att han skulle syssla med just manuell skogsvård när han började studera, men bara satt och saknade arbetet i skogen. I juni startade han Skogsfixaren Fredrik.
- Jag hade jobbat som anställd i skogen under sex år men tänkte utbilda mig. Istället insåg jag att skogen är min arbetsplats och startade eget, förklarar Fredrik.
Han använder inga skogsmaskiner; det är motorsågen som är hans mest kraftfulla redskap, och dessutom är han noga med att köra på miljöbensin. Bilen går på miljödiesel.
- Miljön är viktig både när det gäller hur vi tar hand om skogen och ur utsläppssynpunkt, jag försöker tänka miljömässigt så långt det går, säger Fredrik.
Han är ensam i sitt företag men är flexibel, uppdragen han tar på sig innefattar plantering, gallring, röjning, trimning och avverkning i mindre skala. Han utgår från hemmet i Värnamo men arbetar i ett område som sträcker sig ett tiotal mil runt orten.
- Jag arbetar främst för markägare och skogsägare som behöver min hjälp, men även privatpersoner som vill beskära eller fälla träd på sina tomter, berättar Fredrik.

Han ser ljust på framtiden och tror att skogsvårdare, i ordets rätta bemärkelse, har en plats i skogsbruket när det storskaliga riskerar att ta över och inte alltid ta hänsyn till hållbarhet.
- Det går exempelvis inte att röja skog med stora maskiner utan att det blir oönskade skador, där kan jag göra ett finare arbete i mindre skala, säger Fredrik. I bästa fall kan jag anställa en person framöver, jag tror jobben kommer fortsätta rulla in, avslutar han hoppfullt.

Skogsfixaren Fredrik

Bransch:
Skogsnäring

Telefon: 0738-41 88 45


Email:
skogsfixarenfredrik@hotmail.com

Hemsida:
www.skogsfixaren.se

Adress:
Skogsfixaren Fredrik
Storgatan 97
33131 Värnamo

| 13 SENASTE FÖRETAGEN